Kino Bize

KINO BIZE ir neliels, mājīgs kinoteātris Rīgas centrā. Mūsu programmu veido jaunas, neatkarīgi producētas filmas un video no visas pasaules, kā arī tematiski veidotas retrospekcijas, lekcijas un īpašie notikumi.

DRAGANS VENDE - RIETUMBERLĪNE jeb Kā Trabants iekaroja Rietumberlīni un izpostīja mana tēvoča karaļvalsti
Dragan Wende - West Berlin or How the Trabant Invaded West-Berlin and Ruined My Uncle’s Kingdom
Rež.: Lena Müller & Dragan von Petrovic
2014 | 87 min
Serbija, Vācija

Šajā traģikomiskajā dokumentālajā filmā, kuras darbība norisinās starp Rietumberlīni un bijušo Dienvidslāviju, jaunais operators Vuks no Belgradas dodas pa pēdām savam ekscentriskajam onkulim Draganam Vendem, kurš pirms 30 gadiem kļuva par Rietumberlīnes hēdoniskās disko scēnas ielu karali. Pelnot vieglu naudu Berlīnes slavenākajos naktsklubos, darbs un izklaide gāja roku rokā.

Vēljovairāk, pateicoties savām Dienvidslāvijas pasēm, Dragans Vende un viņa draugi bez pūlēm varēja pārvietoties starp Rietumberlīni un Austrumberlīni - tādējādi mūris viņiem nesa neierastu labumu, un viņi varēja viegli nopelnīt, ‘importējot' preces un valūtu, kā arī gūt lielu popularitāti Austrumberlīnes lēdiju vidū. Tomēr 1989. gadā mūris krita. Pēkšņi šis ceļš bija atvērts ikvienam, un viss mainījās.

20 gadus vēlāk Vuka onkulis ir padzīvojis alkoholiķis, kas dzīvo no pabalstiem un atmiņām par savu jaunību. Kopš tā laika viņš Austrumberlīnē nav spēris ne kāju un reti pamet savu sirreālo Rietumberlīni. Vuks ar savu kameru atklāj un atklāti izaicina sava onkuļa dīvaino un traģikomisko Dienvidslāvijas imigrantu-veterānu, kritušu miljonāru un pēc-mūra-ēras neveiksminieku pasauli.

Serbu-horvātu, vācu un angļu valodā ar subtitriem latviešu un angļu valodā.

Biļetes:
5,00 / 3,50* Eur
* skolēniem, studentiem, senioriem

DRAGAN WENDE - WEST BERLIN OR HOW THE TRABANT INVADED WEST BERLIN AND RUINED MY UNCLE’S KINGDOM
Dir.: Lena Müller & Dragan von Petrovic
2014 | 87 min
Serbia, Germany

In this tragicomical documentary set between West-Berlin and former Yugoslavia, the young cameraman Vuk from Belgrade embarks on the trail of his eccentric uncle Dragan Wende who, 30 years earlier became the street king of West-Berlin’s 1970s hedonistic disco scene. Earning easy money in Berlin's most famous nightclubs, work and play went hand in hand.

Furthermore, thanks to their Yugoslav passport, Dragan Wende and his friends could easily pass from West-Berlin to East-Berlin: they thus profited from the Wall like few others, made quick money 'importing' goods and hard currency and were highly popular with the Eastern Ladies. But in 1989 the Wall fell. Suddenly it was open to everyone and everything changed. 

20 years later, Vuk’s uncle is an aged alcoholic who lives off social welfare and memories of his youth. He has not set foot in East-Berlin ever since and seldom leaves his surreal West-Berlin. Vuk and his camera discover and confront his uncle's bizarre and tragicomic world of veteran Yugo-immigrants, fallen millionaires and post-Wall-losers. 

In German, English, Serbo-Croation with English and Latvian subtitles.

Tickets:
5.00 / 3.50* Eur
* pupils, students, seniors

Esam devušies vasaras brīvdienās. Uz tikšanos 3. - 4. augustā Kuldīgā, DIZAINA FILMU FESTIVĀLĀ!


 

© 2012 - 2018 Kino Bize
maris.prombergs@kinobize.lv|  ieva.lange@kinobize.lv