Kino Bize

KINO BIZE ir neliels, mājīgs kinoteātris Rīgas centrā. Mūsu programmu veido jaunas, neatkarīgi producētas filmas un video no visas pasaules, kā arī tematiski veidotas retrospekcijas, lekcijas un īpašie notikumi.

NODZĪVOT VĒL VIENU DIENU
Another Day of Life
Rež.: Raúl de la Fuente, Damian Nenow
Polija, Spānija, Vācija, Beļģija, Ungārija
2018 | 85 min.
Biogrāfija, animācija

Varšava, 1975. gads. Kapusciņskis ir izcils žurnālists-veterāns, ideālists, bezcerīgu gadījumu un revolūciju draugs. Polijas preses aģentūrā viņš pārliecina savu priekšnieku nosūtīt viņu uz Angolu, kur valsts neatkarības priekšvakarā izcēlies asiņains pilsoņu karš. Kapusciņskis sāk šķietami pašnāvniecisku ceļu. Angolā viņš ir liecinieks netīrajai kara realitātei un atklāj iepriekš nezināmu bezpalīdzības sajūtu. Angola viņu mainīs uz visiem laikiem: viņš bija reportieris, kad atstāja Poliju, bet atgriezās kā rakstnieks.

Animācijas filma ir veidota, lai līdzinātos grafiskam romānam. Tā ļauj skatītājam pievienoties galvenā varoņa ceļam pa frontes līnijām un labāk izprast emocijas, kuras plosās pašā rakstniekā: bailes, neprāts, panika un nepanesama vientulība. Animāciju papildina arhīva materiāli un intervijas, kas uzņemtas 40 gadus pēc notikumiem, kas atainoti filmā. Daži no varoņiem kļuvuši veiksmīgi, citi - sajukuši prātā.

Godalgotā filma apvieno animācijas un dokumentālās filmas žanrus. 2018. gadā tā saņēma Cartoon Movie's gada labākā producenta balvu, kā arī svinēja savu pasaules pirmizrādi īpašā seansā Kannu kinofestivālā.

”Nodzīvot vēl vienu dienu” ir veidota pēc Rišarda Kapusciņska grāmatas, kura ar tādu pašu nosaukumu publicēta 1976. gadā. Šajā darbā sausais un bezemocionālais atskats, ko Kapusciņskis rakstīja Polijas preses aģentūrai, aizstāts ar poētiskiem un spilgtiem aprakstiem. Grāmata pašam autoram bija ļoti nozīmīga, un tas ir manāms tajā, kā viņš par to runājis: ““Nodzīvot vēl vienu dienu“ ir ārkārtīgi personiska. Tā nav par karu vai konfliktā iesaistītajām pusēm, bet drīzāk par apjukumu, par nezināmo un par likteņa nenoteiktību. Mēs bieži nonācām situācijās, kad bijām pārliecināti, ka šoreiz no nāves neizvairīsimies. Un tad nākamajā dienā mēs atviegloti pamodāmies un teicām: “Šī bija vēl viena nodzīvota diena, un vēl viena mūs gaida.““

Filma angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Ieteicamais vecums: 16+

Biļešu cena:
5,00 / 3,50* Eur
* skolēniem, studentiem, senioriem

ANOTHER DAY OF LIFE
Director: Raúl de la Fuente, Damian Nenow
Poland, Spain, Germany, Belgium, Hungary
2018 I 85 min.
Biography, Animation

Warsaw, 1975. Kapuscinski is a brilliant veteran journalist, an idealist and a friend of lost causes and revolutions. At the Polish Press Agency, he convinces his boss to send him to Angola where a bloody civil war has broken out on the eve of the country’s independence. He embarks on a seemingly suicidal road trip into the heart of the civil war. There, he witnesses once again the dirty reality of war and discovers a sense of helplessness previously unknown to him. Angola will change him forever: it was a reporter that left Poland, but it was a writer that returned.

An animated feature film stylized to resemble a graphic novel, the audience accompanies Kapuściński on his journey along the front lines to better understand the emotions raging and clashing inside the writer: fear, madness, panic, and overbearing loneliness. An award-winning film that mixes animation and documentary, archival footage and current interviews with the main characters, that were made in real life, 40 years later – some have become successful, others have gone mad.

In March 2018, “Another Day of Life” won Cartoon Movie’s Producer of the Year Award. The film celebrated its world premiere a few months later with a special screening in Cannes.

Film is based on the book by the journalist Ryszard “Ricardo” Kapuscinski. In 1976, Kapuściński publishes “Another Day of Life”, his first book that is not a collection of reportage. In the book, dry, emotionless coverage that he wrote for the a Polish Press Agency is replaced with poetic, florid passages and descriptions. The book was very special to Kapuściński himself and it’s clearly visible in the way he spoke about it: „ Another Day of Life is immensely personal. It’s not about war or parties to the conflict, but rather about being lost, about the unknown, the uncertainty of one’s fate. We often found ourselves in situations where we were sure we won’t escape death’s grasp this time around. And then the next day we woke up relieved and said »Well, this was another day of life, and another waits ahead.«”

In English with Latvian subtitles.

Tickets:
5,00 / 3,50* Eur
* for pupils, students, seniors

Ceturtdien, 25. aprīlī
15:30 - Aukstās ainavas (2018)
17:30 - Vairāki spoguļi: refleksivitāte un autobiogrāfija dokumentālajā kino.
20.00 - Festivāla atklāšana. Viktora Freiberga ievads. Pastaiga (1990)

Piektdien, 26. aprīlī
13:00 - Trešais punkts (2018) | Oumoun (2017) Adaptācija (2017)
15.30 - Es skatos uz sevi: pašportretu darbnīcas prezentācija
17:30 - Divtik Laimīgi (2018) | Šopavasar (2018)
20:00 - Ma (2017) | Tēvišķas jūtas (2017) | Kopā (2014)
Afterparty @Fukushima

Sestdien, 27. aprīlī
11.00 - RPFF jauniešiem: Ahto. Dzenoties pakaļ sapnim (2018)
13:00 - Mahno (2017) | Faber Navalis (2016) | Govis un karalienes (2018)
16:00 - Šī nav mīlestība (2017) | Ieplaisājusī āda (2018)
18:00 - Kashi Labh (2018) | Ceļojums pie brīnumdara (2018)
20:45 - Viviana, Viviana / Vivian, Vivian (2016)
Afterparty @Beerfox

Svētdien, 28. aprīlī
11.00 - RPFF Ģimenes īsfilmu seanss
13:00 - Nometne ir nopostīta (2018) Atali dāvana (2017)
15:00 - Mīlestības zeme / The Land of Love (2016)
17:00 - Kā mežs uz savām lapām / Like a Forest on It’s Own Leaves (2018)
19.00 - Festivāla noslēgums. Tauta / Nation (2017). Marijas Korepanovas mini-koncerts

Pirmdien, 29.04.
18:00 - Sejas, ciemi / Faces, Places (2017)
20:00 - Augstākā sabiedrība / High Life (2018)

Otrdien, 30.04.
16:30 - Pūķīša Kokosiņa piedzīvojumi džungļos (2018) PIRMIZRĀDE
18:30 - Blakus / Nearby (2019)
20:30 - Eņģelis / El Angel (2018) ar Ievas Augstkalnas ievadu

Trešdien, 01.05.
13:30 - Bēbīšseanss. Homo Novus (2018)
16:00 - Pūķīša Kokosiņa piedzīvojumi džungļos (2018)
18:00 - Ziemeļnieka dvēsele / A Northern Soul (2018)
19:30 - Blakus / Nearby (2019)
21:00 - Augstākā sabiedrība / High Life (2018)

Ceturtdien, 02.05.
16:30 - Pūķīša Kokosiņa piedzīvojumi džungļos (2018)
18:30 - Dubultseanss. Okšķeris / Le Doulos (1963)
20:30 - Dubultseanss. Pazust nomalē / Gutland (2017)

Piektdien, 03.05.
17:00 - Pūķīša Kokosiņa piedzīvojumi džungļos (2018)
18:30 - Eņģelis / El Angel (2018)
21:00 - Paldies Dievam / By the Grace of God (2018)

Svētdien, 05.05.
11:00 - Bērnu rīts. Pūķīša Kokosiņa piedzīvojumi džungļos (2018)
14:00 - Ziemeļnieka dvēsele / A Northern Soul (2018)
15:30 - Eņģelis / El Angel (2018)
18:00 - Augstākā sabiedrība / High Life (2018)
20:00 - Paldies Dievam / By the Grace of God (2018)

© 2012 - 2018 Kino Bize
maris.prombergs@kinobize.lv|  ieva.lange@kinobize.lv

T.: +371 25662939