0

Duanela kino skola

2023. GADA SEPTEMBRIS - DECEMBRIS

Pieteikties

Piesakies neatkarīgi no priekšzināšanām

NODARBĪBAS JAUNIEŠIEM VECUMĀ NO 15 LĪDZ 18 GADIEM!

Jau piekto sezonu kinoteātrī “Kino Bize” nozares profesionāļi – kino kritiķi, režisori un pētnieki – vadīs tematiskus lekciju ciklus, kas paredzēti interesentiem neatkarīgi no priekšzināšanām.

Piecu zinošu un aizrautīgu pasniedzēju lektorijs “Iepazīšanās ar kino” sastāv no astoņām lekcijām, kuru kopējais mērķis ir radīt priekšstatu par kino veidošanas un kino valodas pamatiem. Nedz skaņa, nedz naratīvs, nedz filmas uzņemšana uz filmas – nekas, ja iedziļinās, nav pašsaprotams. Kino veidošana un tā uztvere ir sarežģīts un interesants process, un tā izzināšana mūs var pietuvināt kino.

Pasniedzēji

Mūsu pasniedzēji ir profesionāli kino praktiķi, pētnieki un lektori.

 • Daniela Zacmane alt=

  Daniela Zacmane

  Kino kritiķe un Antuāna Duanela kino skolas programmas vadītāja

 • Adriāna Roze alt=

  Adriāna Roze

  Kino režisore un publiciste

 • Dārta Ceriņa alt=

  Dārta Ceriņa

  Kino kritiķe, lektore un pētniece

 • Marta Elīna Martinsone alt=

  Marta Elīna Martinsone

  Kino un teātra režisore, scenāriste, publiciste

Nodarbību plāns jauniešiem

  7. septembris 17:00

  Dārta Ceriņa. KINO SEMIOTIKA

  Vārda “semiotika” izcelsme sengrieķu valodā tuvina to kino mākslai – tā nozīmē “zīmju pamanīšanu”. Tieši kino medijs nereti tiek dēvēts par tīru, semiotisku pieredzi, kurā skatītājs pārtop par šo “pamanītāju” – tas fiksē dažādas zīmes, to mijiedarbi un kombinācijas, piepeši pašai filmai kā kadru apkopojumam atklājoties kā neatkarīgai zīmju sistēmai. Kino māksla pēdējās desmitgadēs ir ieguvusi “valodas” statusu, kas skatītājam ir bijusi iespēja apgūt kino kā "jaunu valodu”. Nodarbībā tiks apspriests, kāpēc ir svarīgi domāt par kino kā “valodu” vai tai līdzīgo.

  21. septembris 17:00

  Lāsma Bērtule. ANALOGĀ/EKSPERIMENTĀLĀ KINO NOSLĒPUMI

  Vārds filma (dažkārt lente) aizvien tiek lietots, kaut mūsdienās filma kā fizisks materiāla nesējs tiek izmantots reti. Arī filmu projektori kinoteātros nu jau ir retums, līdz ar to filmas “uz filmas” demonstrēšana – ekskluzīvs notikums. Attēla veidošana uz kino lentes, salīdzinot ar digitālo kino, ir sens process, taču, skaidrs, ļoti noslēpumains. Uz lentes uzņemtas filmas sniegtās iespējas ietver daudz nezināmā. Lekcijā tiks demonstrēts analogā kino projektors un apgūts, kā projicēt filmu uz ekrāna, tā izgaismojot daļu no kino veidošanas vēstures.

  5. oktobris 17:00

  Daniela Zacmane. MĒMAIS KINO

  Mēmais kino aptver posmu no pirmajiem filmu eksperimentiem līdz garām un krāšņām pilnmetrāžas filmām. Mūsdienās pierasts, ka skaņa – gan filmas mūzika, gan trokšņi, gan arī dialogi ir filmas pamatelementi, taču arī mēmajā kino bija stāsti, kur viss bija saprotams un kuriem varēja just līdzi. Par varoņu pārdzīvojumiem varēja nojaust no ekspresīvās žestu valodas, dialogus vai domas atšifrēja starptitros, galu galā – filmas ar laiku tika demonstrētas mūzikas pavadījumā, nevis klusumā. Mēmais kino radīja tādas zvaigznes kā Čarliju Čaplinu, Basteru Kītonu, Astu Nīlsenu un Liliānu Gišu, un maldīgi ir iedomāties, ka skaņas ienākšana kino nozīmēja tā evolūciju. Daudzu kritiķuprāt tieši mēmais kino ir vīstīrākā un patiesākā kino brīnuma forma.

  19. oktobris 17:00

  Adriāna Roze. SKAŅA KINO

  Ieklausieties, cik dažādi skaņa vai tās neesamība ietekmē filmas pieredzi! Grūti iedomāties, ka skaņa kā neatņemams filmas stāstniecības elements pirmo reizi kino parādījās pirms nepilniem simts gadiem, pirms tam skatītājiem piedāvājot mēmo kino ar muzikālu pavadījumu. Kopš skaņu kino sākuma varam runāt par trīs kino skaņas veidiem: cilvēka balss, mūzika un skaņas efekti. Labākajos piemēros tie visi kopā veido daudzlīmeņu pieredzi, kuras laikā skatītāji iegremdējas filmas līdzpārdzīvojumā. Skaņa var kļūt par filmas emocionālo kodu. Skaņa pastiprina iztēles pasauli, tā var piešķirt dziļumu, veidot tēlu un vidi, ievadīt jaunu ainu vai arī virzīt skatītāja uzmanību.

  2. novembris 17:00

  Daniela Zacmane. KLASISKAIS HOLIVUDAS KINO

  Klasiskais Holivudas kino ir kino pētnieku radīts apzīmējums, ar kuru raksturo noteiktu, Holivudas studiju sistēmā iedibinātu stāstījuma un vizuālās filmu veidošanas stilu. Šis stils raksturīgs visam amerikāņu pamatstraumes kino, un no tā ir ietekmējušies filmu veidotāji citur pasaulē. Lekcijā, izmantojot kino pētnieku novērojumus un vairāku filmu piemērus, tiks noskaidrots, kādi stilistiskie un naratīva uzbūves paņēmieni, kādi varoņi un kāda veida notikumu virzība ir klasiskās filmveides pamatā, lai, iespējams, novestu mūs pie secinājuma, ka mēs visi jau sen esam šāda kino varā.

  16. novembris 17:00

  Marta Elīna Martinsone. NARATĪVA FORMA

  Ko nozīmē "naratīvais kino" un kā tieši nozīmē "naratīvs"? Stāstniecība ir bijusi svarīga cilvēkiem visos gadsimtos – jau kopš alu zīmējumu laikiem. Tieši tāpat stāstniecība un naratīva būvēšana ir bijusi klātesoša kopš kino pirmsākumiem. Bet kā veidot naratīvu, kā to pielāgot tādam vizuālam medijam kā kino un kuri ir mūsdienās visizplatītākie naratīvi? Svarīgākais ir iemācīties radīt naratīvu, kuram skatītāji ir spējīgi un griboši sekot un just līdzi. Turklāt - naratīva veidošana nozīmē arī jau zināma stāsta izmantošanu, ievirzot to savai filmai vēlamā gultnē. Ja reiz pat vēsturi ir iespējams pārrakstīt, tad kino veidotājiem ir brīvas rokas.

  30. novembris 17:00

  Adriāna Roze. MONTĀŽA UN APGAISMOJUMS

  "Filmu montāža un apgaismojums bieži vien var paslīdēt garām, skatītājam nepamanītot nedz vienu, nedz otru. Un ja tā, iespējams, tā ir liecība par filmu veidotāju labi padarītu darbu. Kaut arī abi šie kino veidošanas aspekti ir būtiski viscerālas atmosfēras un stāstniecības veidošanā, to uzdevums nav dominēt. Apgaismojums palīdz skatītājam iejusties stāsta pasaulē un kļūst par emociju katalizatoru. Tas palīdz saskatīt filmas varoņus citā gaismā – tiešā šī vārda nozīmē. Savukārt filmas montāžu bieži vien asociē ar “neredzamo mākslu”. Kaut arī sākotnēji uzskatīta par tehnisku rīku filmu ražošanā, pakāpeniski tā attīstījusies un kļuvusi par vienu no svarīgākajiem filmdares radošajiem procesiem.

  14. decembris 17:00

  Daniela Zacmane. KINO ŽANRI UN TO PAZĪMES

  Kino un arī ikdienā bieži tiek lietoti apzīmējumi – komēdija, traģēdija, melodrāma u.c., tā Liekot domāt, ka žanrs ir kļuvis par neiztrūkstošu mūsu domāšanas kategoriju. Žanri, lai arī balstīti literatūrā, kino jomā ir cieši saistīti ar Holivudas kino veidošanas un izplatīšanas sistēmu. Katram žanram ir adresāts, mērķis, to raksturo noteikta ikonogrāfija un darbības formulas. Kāds kino pētnieks žanru raksturo kā līgumu ar skatītāju. Lekcijā tiks iepazīti žanru rašanās priekšnoteikumi, to pazīmes kino, tiks apspriesta to noteiktība un mainība laika gaitā.

Abonementa cena uz visām nodarbībām jauniešiem ir 100,00 Eur. Līdz ar tā iegādi kino skolas dalībniekiem tiek piešķirtas Duanela kartes, kas sniedz atlaides pirkumiem kinoteātrī.

Aicinām pieteikties neatkarīgi no to priekšzināšanām.
Pieteikties kino skolai iespējams līdz 5. septembrim. Vietu skaits ierobežots.

Pieteikties

Repertuārs