0

Rīgas Pasaules filmu festivāls

Festivāla 10 gadu jubileja 27.-30.04.2023.

PAR RPFF

Rīgas Pasaules filmu festivāls ir ikgadējs dokumentālo filmu festivāls, kas pievēršas kino, etnogrāfijas un antropoloģijas attiecību izpētei. Festivāla ietvaros filmu veidotāji, interesenti, teorētiķi un plašāka publika caur dokumentālajām filmām pievēršas dažādiem sociālkulturāliem procesiem, filmu veidošanas un antropoloģijas vizualizēšanas aspektiem, kā arī kino kā medija iespējām nodot skatītājam pieredzi.




Komanda

Daniel Allen, Paula Bērziņa, Carlo A. Cubero, Janeta Henzele, Marta Kucza, Irati Lafragua, Agnese Lipska, Māris Prombergs




Draugi

Repertuārs